ICF-möte, tema “Systemic Coaching” och “Coaching Constellation”

Den 4 mars hålls ett öppet ICF-möte i Associ8:s lokal på Platensgatan 3, Linköping.
Kvällen föreläsare är Helena T Wennerhill, MCC-certiferad, berättar om vad som ryms bakom begreppet “Systemic Coaching” och “Coaching Constellation”.
Mötet vänder sig till ICF-medlemmar och andra coachingintresserade (utbildade coacher eller inte). Icke ICF-medlemmar betalar 200 kronor. Anmälan till icfostergotland@icfsverige.se.